Projekt CeROD II. Tehnološki sklopi II. faze Informacijsko središče
Nagovor župana MO Novo Mesto Načrt oz. shematski prikaz Obvestila in novice Fotogalerija
O projektu Objekti za MBO Publikacije in druga gradiva Vprašanja in odgovori
Investicijska vrednost projekta Čistilna naprava za čiščenje izcedne vode Radijske in TV oddaje, predstavitveni filmi Slovarček izrazov
Cilji in koristi projekta Elektroenergetska izraba plina Uporabne povezave
Zunanja in prometna ureditev Kontakt
Centralni informacijski sistem (CIS)

Novice

Predstavitev idejnega projekta Cerod II

Novo mesto, 20. januar 2014 – V četrtek, 9. januarja, je bil županom občin družbenic Ceroda predstavljen idejni projekt CeROD II, vključno s terminskim in finančnim planom. Po uvodnih besedah župana MO Novo mesto Alojzija Muhiča, direktorja podjetja Riko d.o.o. Janeza Škrabca ter Alenke Muhič, vodje projekta na MO Novo mesto sta predstavnika podjetja Riko in Sl Consult natačneje predstavila idejni projekt in novelacijo investicijskega programa. // več ...

Podpisana pogodba za izgradnjo naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadkov v okviru projekta Cerod II. faza

Novo mesto, 27. september 2013 – – Danes sta Mestna občina Novo mesto in podjetje HELECTOR S.A. podpisala pogodbo za izgradnjo naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadkov v okviru projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza«. Izgradnja naprave s kapaciteto 41 tisoč ton odpadkov na leto bo po otvoritvi čistilne naprave decembra lani naslednji velik korak pri izgradnji CeROD II, ki bo za nadaljnjih 30 let rešil problematiko predelave in ustreznega odlaganja odpadkov za več kot 160.000 prebivalcev 15 občin na območju Dolenjske in Posavske regije ter Bele krajine. //več ...

V letu 2011 manj odpadkov na osebo

Ljubljana, 22. marec 2013 – Slovenija velja s 34 odstotno stopnjo recikliranja za eno od držav EU z najvišjimi stopnjami recikliranja. Večji delež odpadkov reciklirajo le Nemčija (45 odstotkov), Irska (37 odstotkov) in Belgija (36 odstotkov). Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je povprečen Slovenec v letu 2011 ustvaril 411 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je 11 kilogramov manj kot v letu 2010. Slovenci ustvarimo manj odpadkov kot povprečen Evropejec, saj evropsko povprečje znaša 503 kilograme komunalnih odpadkov na osebo. več ...

 

Na odlagališču Leskovec svečano otvorili napravo BACOM in čistilno napravo za čiščenje izcednih voda, zgrajeno v okviru projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. Faza«

Ljubljana, 13. december 2012 – včeraj, 12. decembra, so Blaž Mozetič, vodja sektorja za kohezijsko politiko in investicije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, Alojz Turk, direktor javnega podjetja CeROD d. o. o. in Michael Schöeffel, direktor podjetja ROTREAT na odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec svečano otvorili čistilno napravo za izcedne vode. Objekt je sestavni del približno 32,55 milijona evrov vrednega projekta, ki ga v višini 18,97 milijona evrov iz Kohezijskega sklada sofinancira Evropska unija. Poleg tega so botrovali tudi otvoritvi naprave BACOM za predelavo biološkega blata. več ...

 
Gradi se čistilna naprava za izcedne vode

Novo mesto, 2. oktober 2012 - Z januarjem 2012 izvajalec ROTREAT Abwasserreinigung GmbH in njegov podizvajalec CGP d.d. gradita čistilno napravo za projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II.faza«, nadzor projekta opravlja podjetje PROJEKT d.d. Nova Gorica. Skupna vrednost projekta je 1.162.117,67 EUR brez DDV, dela potekajo po načrtih, zato lahko pričakujemo, da bo projekt končan marca 2013. več ...

 
V teku javna razpisa za gradnjo in nadzor

Novo mesto, 28. september 2012 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 16. avgusta letos izdalo soglasje k razpisni dokumentaciji za investicijo »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II.faza« tako za gradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) kot za izvedbo nadzora del. več ...

Uvodni nagovor

Spoštovani!
Veseli smo, da je tudi projekt CeROD – II. faza zagledal zeleno luč, saj bomo le tako lahko dolgoročno uredili problematiko vse večjega naraščanja količine odpadkov. Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. Faza«, ki je nadgradnja in modernizacija obstoječega sistema obdelave odpadkov CERO Dolenjske I. faza, in sicer skladno s priporočili Evropske zakonodaje, obsega: izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) in čistilne naprave za izcedne vode, izgradnjo infrastrukture za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije ter vzpostavitev centralnega informacijskega sistema (CIS) in zunanje ureditve.
>> več...

Galerija